top of page
Image by Annie Spratt

Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Testler

Ölçme ve Değerlendirme: Projeler

WISC-R Zeka Testi

CAT-Çocuklarda Tematik Algı Testi

Ankara Gelişim Envanteri

Okula Hazırlık Değerlendirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Bender-Gestalt Testi

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Koppitz İnsan Çizim Testi

Gesell Gelişim Testi

GEÇDA- Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

bottom of page