top of page
Bloklarla oynayan çocuk

Atölyeler

Atölyeler: Projeler
Image by Caleb Woods

Duygu Atölyesi

  İnsan duyguları ile hayat süren bir varlıktır. Sadece mekanik bir hayatı kabul etmeyen insan, hayatının her alanını duygularıyla yaşar ve şekillendirir. Aynı olayı yaşayan, aynı uyarana maruz kalan iki insanın farklı duygular hissetmesinin altında duygularını nasıl anlamlandırdığı ve olayları nasıl tanımladığı yatar.

  Duygularımızı güçlü ya da zayıf olarak tanımlamak yerine farkında olduğumuz ve olmadığımız duygular diye tanımlamak daha doğrudur. Farkında olduğumuz duygular, bizim açımızdan anlamlandırılıp yerli yerine oturtulduğunda bedenimiz ve zihnimiz hakkında daha kapsamlı fikir sahibi oluruz.

  Bu sebeple Duygu Atölyesi, kişilik oluşumu ve çevre tarafından manipüle edilmemek için, kendisinden şüphe duymadan ayakta durabilecek bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktadır.

  Genel Amaçlar:

  • Duyguları tanıma, anlamlandırma, örneklendirme ve farkındalık becerisi kazandırmak.

  • 5 Köşeli Duygu Çalışması:

  1. Mutluluk, Huzur, Tatminkarlık

  2. Öfke, Nefret, Kızgınlık, Hayal Kırıklığı

  3. Üzüntü, Hayal Kırıklığı, Utanç, Suçluluk

  4. Korku, Kaygı

  5. Mükemmeliyetçilik

  • Çevreyi anlama, ifade etme, olayları anlamlandırıp yorumlama ve olası problemlere karşı baş etme becerisi geliştirmek.

bottom of page